Contract de servicii pază și intervenție pe anul 2024

Contract de  lucrări grupuri sanitare  beneficiari etaj 1

Contractul de servicii pază și intervenție 2023

Contractul  de servicii catering(preparare și distribuție hrană) 2023

Contractul de lucrări de reparații grupuri sanitare parter și club de zi

Contractul de prestări servicii preparare și distribuție hrana (catering) 2022

Contractul de prestări servicii pază și intervenție 2022

Procedura proprie de atribuire a contractelor de achiziție/acorduri cadru  care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa 2 la legea 98/2016(data intrării în vigoare 31.01.2022)

Contract Lucrări finisaj interioare et.1 -2021

Actul adițional la lucrări finisaje interioare et.1

Actul adițional la contractul de finisaje interioare 2021

Contractul de lucrări de finisaje interioare- 2021

Contractul de servicii pază și intervenție-2021

Contractul de prestări servicii, preparare și distribuție hrană(catering)-2021

Procedura proprie de atribuire a contractelor de achiziție/acorduri cadru care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2 la legea 98/2016- Servicii de protecție și pază

Contractul de prestări servicii preparare și distribuție hrană( Catering)

Contractul privind prepararea și distribuția hranei beneficiarilor(Catering)

Contract paza 2020

Procedura proprie de atribuire a contractelor de achiziție publică/acorduri cadru care au ca obiect Servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr.2 la legea 98/2016

Servicii de preparare și distribuție a hranei(Catering)

Contractul de prestări servicii de pază și protecție 2019

Contract paza 2018

Contract hrană 2018

Contract paza 2017

Contract materiale curatenie 2017

CONTRACT FURNIZARE PRODUSE

CONTRACT HRANA

CONTRACT PAZA